Het informeren, motiveren en verbinden van (toekomstige) medewerkers

De grenzen tussen de vakgebieden Communicatie en HR zijn aan het vervagen. Veel organisaties zien het informeren, motiveren en verbinden van (toekomstige) medewerkers niet langer als het domein van P&O óf Communicatie maar als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de praktijk trekken Personeelszaken en Communicatie dan ook steeds vaker samen op. Met als resultaat dat beide disciplines elkaar versterken en beter in staat zijn toegevoegde waarde te bieden.

Als (interim) communicatieadviseur ondersteun ik HR- en Communicatieafdelingen sinds 2001 bij een relatief nieuwe vorm van interne communicatie: HR-Communicatie. Hierbij staan niet het HR-instrumentarium of het communicatiebeleidsplan staan centraal, maar de medewerkers.

HR-communicatie vergt enig missiewerk

Rest de vraag: hoe richt u dit in? Wie doet wat? Hoe krijgt u beide disciplines bij elkaar aan tafel? Hoe zorgt u ervoor dat HR- en communicatieadviseurs dezelfde doelen nastreven en elkaar versterken? Beiden spreken namelijk niet persé dezelfde taal en verantwoordelijkheden en aansturing lopen nogal uiteen. Dit ontkennen staat garant voor ‘gedoe’ en verlies aan draagvlak binnen uw organisatie. Maar wanneer u dit serieus neemt, moet dit op termijn leiden tot succes. Enig missiewerk is vaak nodig. Graag zet ik mijn expertise en jarenlange ervaring in om uw organisatie daarbij te ondersteunen.

Voorbeelden HR-Communicatie

Behalve bij het inrichten van uw HR-communicatie en het verbinden van de betrokken vakcollega’s, begeleid ik opdrachtgevers bij concrete projecten zoals bijvoorbeeld:

  • Communicatie over flexibilisering van het personeelsbestand en strategische personeelsplanning;
  • Transparante communicatie bij een reorganisatie;
  • De introductie van moderne applicaties voor e-HRM zodat medewerkers zelf hun HR-zaken kunnen regelen;
  • Communicatie over duurzame inzetbaarheid, employability en interne mobiliteit;
  • Het scheppen van een klimaat voor Sociale Innovatie;
  • Een soepele implementatie van Het Nieuwe Werken (HNW)  of Werken 2.0;
  • De introductie van een nieuw loon- en salarisgebouw of een nieuw opleidings- of vitaliteitsprogramma;
  • HR helpen bij het benutten van sociale media zoals Twitter, Yammer, Linkedin, Facebook;
  • Het betrekken van medewerkers bij medewerkerstevredenheidsonderzoek.

 

Reacties zijn gesloten.