Medewerkerstevredenheidsonderzoek DSM

Om medewerkers van DSM-ICT te stimuleren deel te nemen aan het jaarlijkse Employee Engagement Survey, ontwikkelde ik voor de afdeling HR een interne campagne. Geen eenvoudige klus in tijden van kostenbesparingen. Toch namen uiteindelijk 89% van de DSM-ICT medewerkers in 2011 aan het onderzoek deel (t.o.v. 76% in 2010). De kern van dit succes schrijf ik toe aan het feit dat we in de campagne begrip toonden voor de onrust die onder medewerkers bestaat a.g.v. ‘onzekere tijden’. Hierdoor voelden medewerkers zich gehoord en waren zij gemotiveerder om aan het onderzoek deel te nemen. Tweede succesfactor was het betrekken van ‘global’ medewerkers bij het maken van een promofilmpje op intranet. Hierdoor werden nut en noodzaak om deel te nemen breed gedeeld en uitgedragen.

Reacties zijn gesloten.