Nederland in transitie (deel 1): medewerkers 3.0 cruciaal voor bestaansrecht organisaties

 

Nederland in transitie_recruitment medewerkers 3.0 cruciaal voor bestaansrecht organisaties_Huub BuijsNederland is een land in transitie. We bevinden ons in een overgangsfase van een oude naar een nieuwe tijd. Volgens hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans kantelt onze samenleving ‘van een centraal, van bovenaf georganiseerde, verzuilde samenleving naar een decentrale, van onderop gestuurde netwerksamenleving’. In een tweeluik beschrijf ik de kansen die dit biedt voor werkgevers die dit onderkennen en meenemen in hun recruitment – en arbeidsmarktcommunicatiestrategie. In deel 1: werven en binden van medewerkers 3.0 cruciale randvoorwaarde voor bestaansrecht organisaties.     

Weet u het nog? Werknemers van het failliete Lehman Brothers die beteuterd met dozen en koffers het hoofdkantoor in Manhattan verlaten? Het is september 2008 en het begin van een wereldwijde economische crisis. Banken en verzekeraars –onderdeel van een wereldwijd economisch systeem- krijgen het moeilijk. In Nederland moet de Staat bijspringen om ING, ABN-AMRO en SNS overeind te houden. Er ontstaat een domino-effect dat ook gezonde bedrijven infecteert. Veel mensen verliezen hun baan. Het consumentenvertrouwen daalt en mensen ‘houden de hand op de knip’. Ook de overheid moet pijnlijk bezuinigen. Ondertussen komen allerlei schandalen aan het licht die het vertrouwen van de burger in banken, verzekeraars, multinationals en de overheid (lees: instituties) ondermijnen. Denk aan het faillissement van Scheringa’s DSB-Bank, de woekerpolisaffaire en de torenhoge bonussen van bestuurders van slecht presterende bedrijven. Denk aan het bijna-faillissement van Vestia door rentederivaten en -niet te vergeten- het Rabo-schandaal met de Libor-rente.

Nederland in transitie_schandalen

De kracht van het internet

Oorzaak of gevolg? Anno 2017 leven we in een andere realiteit dan in 2008.  De instituties hebben een minder prominente rol gekregen. Dankzij de enorme vlucht van het internet staan mensen zelf aan het roer. Daarnaast hebben alternatieve aanbieders van bestaande diensten de markt bestormd (Über, AirBnB, SnappCar). Traditionele bedrijven die dat hebben onderschat – zoals V&D en Free Record Shop- bestaan niet meer. Wil de bank geen geld uitlenen om mijn bedrijf te starten? Dan zoek ik toch alternatieve geldschieters via crowdfunding? Een te dure arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan begin ik met andere zelfstandigen toch een broodfonds? Vind ik de overheid te traag met duurzame energie en/of m’n energierekening te hoog? Dan leg ik met gelijkgestemden toch een zonne-energiecentrale aan? Geen vertrouwen in de Ouderenzorg? Dan laat ik voor mijn ouders toch een mantelzorgwoning plaatsen in m’n achtertuin?

Schema transitie samenleving 3.0

Werken, leren, zorgen ondernemen lopen door elkaar

Of u het nou leuk vindt of niet, de ‘burger/consument 2.0’ schudt zijn veren af en transformeert de komende jaren in een ‘burger/consument 3.0’. Werken, leren, zorgen en ondernemen lopen daarbij door elkaar. Zoals blijkt uit eerder genoemde voorbeelden is de burger/consument 3.0 gericht op: samenwerking (co-operatie), het creëren van waarde (voor de samenleving), zorgen dát initiatieven ook worden gerealiseerd, gebruik (van bijv. een auto) en op ‘het wij’. Sec geld verdienen, het bezit van materiële zaken en ‘het ik’ zijn voor deze groep minder belangrijk.

Burger 3.0 → Werknemer 3.0 → werkgever 3.0 → organisatie 3.0

Recruitment DiagramTransitie samenleving 3 0_Huub BuijsOrganisaties die dit zien als een kans en hun businessmodel daarop inrichten zijn de succesnummers van de toekomst. Voorwaarde is dat zij zich in hun rol als werkgever ontwikkelen tot een 3.0-variant. Want hoewel werkgeversorganisaties, vakbonden en politieke partijen met elkaar stoeien over de vraag of we vaste contracten wél of nièt moeten beschermen en flex wél of nièt moeten stimuleren, ziet Jan Rotmans een werknemer 3.0 ontstaan met andere behoeften. Deze wil geen vast dienstverband, heeft behoefte aan zingeving en wil verschil maken. Bovendien combineert hij of zij een eigen bedrijf(je) met werk elders, streeft een goede balans na tussen werk en privé en is continu in ontwikkeling. Speel daar als werkgever 3.0 op in. Zo bent u beter in staat de werknemer 3.0 te werven, een organisatie 3.0 te worden en de burger/consument 3.0 te bedienen.

Recruitment: het werven van de werknemer 3.0

Het werven is van de werknemer 3.0 is dus noodzakelijk om als organisatie de switch te kunnen maken. Recruitment moet bereid zijn mensen te werven die buiten de gebaande kaders kunnen en durven te denken: frisse blikken, dwarsdenkers en kantelaars. Dat vergt andere vaardigheden van de recruiter. Tegelijkertijd is dit hét moment om het verbinden, verleiden en binnenhalen van nieuwe medewerkers veel strategischer te benaderen. “Stop met de focus op recruitment alleen en het korte termijn denken”, is mijn devies. Personeelswerving is zoveel méér en zoveel succesvoller als het een samenspel is tussen recruitment, het binden & boeien van huidige medewerkers en het bouwen aan het werkgeversmerk (employer branding), gebundeld binnen het specialisme arbeidsmarktcommunicatie. In deel 2 van dit tweeluik ga ik daar nader op in.

p.s. mijn inspiratie voor dit artikel ontleen ik aan diverse gesprekken met commercieel transformator Robert Buisman en zijn boek Zakelijk succes in nieuwe tijden. Zo ontdekte ik ook Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Voor meer achtergrond over de verandering van tijdperk en kantelend Nederland, verwijs ik u naar dit artikel op zijn website.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *