logo-tbi-huub-buijs-interim-communicatiemanagerInterim communicatiemanager TBI Holdings

TBI is een groep van 18 ondernemingen op het gebied van Techniek, Bouw en Infra waarvan de meeste de naam TBI als achternaam dragen. Deze  ondernemingen staan op de kaart, maar TBI blijft daarbij achter. In rol van interim communicatiemanager kreeg ik vanuit de afdeling Communicatie & Organisatieontwikkeling de opdracht om hiervoor een nieuw fundament te leggen. Dit hield in dat ik antwoord moest geven op de volgende vragen:

  • Hoe positioneren we TBI als ‘het geheel dat meer is dan de som der delen’?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de merken van de TBI-ondernemingen en het corporate merk TBI elkaar gaan versterken?
  • Hoe krijgen we de directies en communicatieadviseurs van die bedrijven mee in dit proces, die enigszins sceptisch zijn na eerdere pogingen?
  • En hoe zorgen we voor aansluiting met HR?

Een interessante opdracht waaraan ik in de periode maart t/m augustus 2016 heb gewerkt. De nadruk lag vooral op het herwinnen van het vertrouwen. Dit betekende in gesprek gaan met directie, communicatieadviseurs én HR: terugkijken, erkennen wat beter kon en het goede wat er al was herijken. Uiteindelijk heb ik dit samengevat in een communicatieplan dat het raamwerk vormt voor het corporate communicatiebeleid van TBI en de aangesloten bedrijven op de middellange termijn.

Reacties zijn gesloten.