vreugdenhil-huub-buijs-communicatiemanagerInterim communicatiemanager Vreugdenhil Dairy Foods

Vreugdenhil Dairy Foods is een belangrijke wereldspeler in de productie en distributie van allerhande melkpoeders. Een feit dat lange tijd onderbelicht bleef door het ontbreken van een in- en externe communicatiestrategie. Als interim communicatiemanager kreeg ik de opdracht antwoord te geven op volgende vragen:

  • Hoe kunnen we de interne communicatie verbeteren?
  • Hoe kunnen we Vreugdenhil Dairy Foods op de kaart zetten m.n. richting de niet-sales doelgroepen?

Co-creatie met HR

In co-creatie met de afdeling HR, begon ik met het leggen van een stevig fundament voor het communicatiebeleid van Vreugdenhil m.b.t. de jaren 2016-2020. Zo ontwikkelde ik samen met directie en MT een missie en visie en drie nieuwe kernwaarden. Dit gaf antwoord op de vraag: wat is onze identiteit/wat voor bedrijf willen we eigenlijk zijn? Dit schiep helderheid in de gewenste koers van het bedrijf, de positionering richting relevante doelgroepen en de corporate story. Uiteindelijk heeft dit o.a. geleid tot een herpositionering van het corporate brand, de introductie van nieuwe (interne) communicatiemiddelen, een nieuwe huisstijl en nieuw elan bij de medewerkers.

Looptijd: september 2014 t/m januari 2016

Reacties zijn gesloten.