Werken in Duitsland: tien vooroordelen weerlegd (deel 1)

Werken in DuitslandWerken in Duitsland: tien vooroordelen weerlegd (deel 1)

Steeds meer Nederlanders zoeken hun toevlucht op de Duitse arbeidsmarkt. Niet zo gek als je bedenkt dat het UWV in 2014 werkloosheidpercentages verwacht van 8,8% in Midden-Limburg tot liefst 14,1% in Drenthe*. Aan de andere kant van de grens ligt dat percentage veelal op drie tot vijf procent**. Toch bestaan er veel vooroordelen bij Nederlanders over het werken in Duitsland, waardoor kansen onbenut blijven. Doodzonde natuurlijk. In dit artikel weerleg en/of nuanceer ik de eerste vijf.


1)
In Duitsland is de werkloosheid weliswaar lager, maar het tekort aan werknemers wordt schromelijk overdreven.
In Duitsland zijn er genoeg banen. Volgens de Fachkräftemonitor – een online tool van het IHK (Industrie- und Handelskammern) Nordrhein-Westfalen waarin de overschotten en tekorten op arbeidsmarkt in deze deelstaat worden bijgehouden –  komt men in 2014 liefst 317.000 werknemers te kort. Oftewel tienduizenden banen die vanuit het Nederlandse grensgebied makkelijk te bereizen zijn. Met name in de gezondheidszorg, techniek (in meerdere disciplines), bouw, toerisme en het hotelwezen is veel vraag naar werknemers, van LBO- tot universitair niveau. Daarnaast is er vraag naar ICT’ers en ambachtelijke beroepen zoals koks, slagers en bakkers. Ook zijn er mogelijkheden voor productie- en schoonmaakwerk.

2) In Duitsland heeft men liever  arbeidskrachten uit Zuid- en Oost-Europa dan ‘lastige’ Nederlanders.
Het klopt dat er arbeidskrachten uit Zuid- en Oost-Europa worden geworven. De realiteit is dat het veel tijd en geld kost om deze mensen ‘compatible’ te maken voor de Duitse arbeidsmarkt. Ze moeten de Duitse taal nog leren, een flink cultuurverschil overbruggen, vaak een vakinhoudelijke kenniskloof dichten en – niet onbelangrijk voor de Zuid-Europeanen – wennen aan het Duitse klimaat. Daarnaast moet men ‘huis en haard’ achterlaten wat nogal eens leidt tot heimwee. Veel werkgevers hebben daarom liever Nederlanders. De talen lijken op elkaar, het cultuurverschil is niet zo groot, het opleidingsniveau is vergelijkbaar en het klimaat is geen issue. En rijd je dagelijks vanuit Nederland op en neer, dan kan van heimwee geen sprake zijn.

3) Als je een eigen huis hebt en vanuit Nederland in Duitsland gaat werken, raak je je hypotheekrenteaftrek kwijt.
Wanneer je in Duitsland werkt, betaal je in Duitsland belasting. Werk je in beide landen, dan betaal je belasting voor het deel dat je in een land werkt. Wanneer je in Nederland geen belasting betaalt, bijvoorbeeld omdat het gehele inkomen in Duitsland belast is, kun je ook geen Nederlandse belasting terugkrijgen. Het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt echter niet als je in Nederland blijft wonen en in Duitsland gaat werken. Maar om daadwerkelijk voordeel te hebben van hypotheekrenteaftrek moet (een deel van) het inkomen ook daadwerkelijk in Nederland belast zijn voor de inkomstenbelasting. Overigens blijft een deel van de aftrek behouden via je eventuele fiscale partner wanneer deze in Nederland belasting betaalt. Per saldo: aftrekbaar bedrag zal doorgaans lager uitvallen. Uitzonderingen daargelaten. Bron: Ingmar Pondes, Duitsland-Desk, fiscaal

4) Als je in Duitsland gaat werken, moet je goed Duits spreken.
Het belang van het beheersen van de Duitse taal wordt nogal eens overdreven. In het algemeen hangt het af van de mate waarin je in je werk direct klantcontacten hebt en op welk niveau je in het Duits moet communiceren. Als medewerker van een callcenter kom je er niet met ´steenkolenduits´. Datzelfde geldt als je solliciteert naar een managementpositie in een Duits bedrijf dat zich richt op de Duitse markt. Maar als je werkt in een fabriek of in een technische functie is dat minder relevant. Je zult je dan vooral bepaalde vaktermen eigen moeten maken. Daarnaast kun je bij veel bedrijven ook met Engels terecht. Los daarvan stellen bedrijven door de krappe Duitse arbeidsmarkt hun eisen naar beneden bij. Ze kunnen het zich niet permitteren uitsluitend buitenlanders aan te nemen die perfect Duits spreken.

5) In Duitsland zijn de lonen een stuk lager dan in Nederland.
Over de hoogte van het Duitse loon in vergelijking met het Nederlandse doen verschillende verhalen de ronde. De waarheid ligt in het midden. De Duitse inkomstenbelasting is wat hoger is dan de Nederlandse, waardoor het Duitse nettoloon per saldo lager uitvalt. Daar staat tegenover dat de brutolonen in het algemeen vergelijkbaar zijn met of iets hoger dan de Nederlandse. Bovendien kent het Duitse belastingsysteem meer aftrekposten dan in Nederland, waardoor het nettosalaris vaak vergelijkbaar is. Uitzonderingen daargelaten.  Natuurlijk is de hoogte van het salaris sterk afhankelijk van de vraag, niet onbelangrijk in een krappe arbeidsmarkt zoals de Duitse. Daar kun je van profiteren. In Duitsland bestaat (nog) geen wettelijk minimum loon. Je kunt het dus ook slecht treffen. Of je daarmee akkoord gaat blijft een persoonlijke afweging. Buitenlandervaring opdoen en jezelf doorontwikkelen is  veel  waard. Of  ‘thuiszitten’ in Nederland met een uitkering dat ook is, is de vraag…

Voor vooroordelen nr. 6 t/m 10 klik hier voor deel 2 van dit artikel

*UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014, met een doorkijk naar 2018
** CBS en diverse andere publicaties over grensarbeid

Huub Buijs, november 2013
Huub Buijs, gespecialiseerd in de communicatie tussen werkgever, werknemer en arbeidsmarkt, is mede-initiatiefnemer van het concept ‘Verken je grenzen! Werk genoeg in Duitsland!. Samen met Ute Houweling, Debbie Heijne en Tjaco Rowaan, verzorgt hij trainingen en coachingssessies om werkzoekenden in het grensgebied klaar te stomen voor de Duitse arbeidsmarkt. In toenemende mate betekent dat ook bemiddeling van Nederlandse werkzoekenden naar Duitse werkgevers binnen hun Duitse netwerk.

 

 

 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *