Werken in Duitsland: tien vooroordelen weerlegd (deel 2)

Werken in DuitslandWerken in Duitsland: tien vooroordelen weerlegd (deel 2)

Steeds meer Nederlanders zoeken hun toevlucht op de Duitse arbeidsmarkt. Niet zo gek als je bedenkt dat het UWV in 2014 werkloosheidpercentages verwacht van 8,8% in Midden-Limburg tot liefst 14,1% in Drenthe*. Aan de andere kant van de grens ligt dat percentage veelal op drie tot vijf procent**. Bij Nederlanders bestaan veel vooroordelen over het werken in Duitsland, waardoor kansen onbenut blijven. In deel 1 nuanceerde ik al vijf voordelen. In dit artikel het 2e setje van vijf. 

6) De verschillen tussen Nederland en Duitsland qua regelgeving zijn dusdanig groot, dat je je veel ellende op de hals haalt als je daar vanuit Nederland gaat werken.
Werken in Duitsland is de laatste jaren aantrekkelijker geworden. Regelingen m.b.t. belastingen, sociale zekerheid en het arbeidsrecht worden vanuit Europa steeds beter op elkaar afgestemd. Belangrijke stap vooruit is ook het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland dat naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treedt. Insteek: Voorkomen dubbele belastingheffing voor bedrijven en grenswerkers en het compenseren van Nederlanders wanneer zij als grenswerker onevenredig veel belasting betalen (o.a. hypotheekrenteaftrek). Dat betekent niet dat er geen verschillen zijn. Bereid je daarom goed voor. Meer info: Eures.

7) De diploma’s in Duitsland wijken dusdanig af van de Nederlandse, dat ik me eerst helemaal moet bijscholen om in een goede kans te maken op een baan.
Tussen Nederlandse en Duitse diploma’s bestaan zeker verschillen. In sommige gevallen -bijvoorbeeld in de technische beroepen- is vaak bijscholing nodig. Om er zeker van te zijn dat je Nederlandse diploma op Duitse waarde wordt geschat, dien je dat in Duitsland te laten waarderen (‘anerkennung’). Op de website van het Nationale Reference Point vind je hier meer informatie over, evenals adressen van betrokken Duitse organisaties.  Heb je een MBO-diploma dan kun je via dezelfde website een certificaatsupplement downloaden of aanvragen. Dit is een beschrijving in het Nederlands en het Engels over de door jou gevolgde mbo-opleiding. Een certificaatsupplement kan o.a. handig zijn voor het laten waarderen van je diploma.  Heb je een Nederlands diploma van het hoger onderwijs, dan kun je een diplomabeschrijving aanvragen bij Nuffic  die als basis kan dienen voor je ‘anerkennung’.

8) De cultuur op de Duitse werkvloer is veel te formeel voor een Nederlander.
Natuurlijk bestaan er cultuurverschillen. Zo zijn Duitsers in het algemeen vrij formeel, resultaatgericht i.p.v.  relatiegericht, gaan ze uit van de feiten en is een eenmaal genomen besluit vaak niet meer aan te passen. Door elkaar praten tijdens een vergadering wordt niet op prijs gesteld,  de baas  is ook écht baas die je aanspreekt met  ’Sie’ en je praat minder snel over privézaken.  Er zijn zeker Nederlanders die daar op afknappen, maar als je je erop voorbereidt valt daar prima mee te leven. Zo waarderen Nederlanders vaak de ‘orde’ tijdens vergaderingen en het ontbreken van de ‘sociale verplichting’ om collega’s naar de weekendbelevenissen te vragen.

9) De  sollicitatieprocedure in Duitsland weerhoudt me. De gedachte aan die zogenaamde Bewerbungsmappe alleen al. Lijkt wel of ze 20 jaar achterlopen.
Je kunt je ertegen verzetten, maar de Duitse sollicitatieprocedure wijkt inderdaad af van de Nederlandse. In veel bedrijven solliciteer je nog per post. In dat geval moet je een ‘bewerbungsmappe’ opsturen. Dit is een soort kartonnen omslagmap met daarin: échte pasfoto, de brief, CV en bijlagen zoals kopieën van diploma’s en certificaten en relevante getuigschriften. Steeds vaker kun je ook online solliciteren. Belangrijke tip: verstuur alle documenten op in één PDF. Heb vervolgens  GEDULD. In Duitsland is de gemiddelde doorlooptijd langer dan in Nederland. Ga dus niet meteen bellen, maar wacht daar 3 á 4 weken mee als je niets hoort. Eenmaal op gesprek, neem dan niet de leiding tijdens het gesprek , maar ben wel actief. Vertel concreet over behaalde successen  – door feiten onderbouwd.  Meer info: www.monster.de

10) Als je vanuit Nederland in Duitsland gaat werken, raak je je pensioen kwijt.
Wanneer je in Duitsland gaat werken stopt de opbouw van je ouderdomspensioen (AOW) in Nederland. Per Duits’ jaar scheelt dat 2% minder Nederlandse AOW zodra je met pensioen gaat. Het ‘potje’ aan opgebouwde AOW blijft wel gewoon staan. Zodra je in Duitsland gaat werken, begint de opbouw van de Duitse Rente, oftewel de Duitse AOW. Omdat in Duitsland bedrijfspensioenen niet veel voorkomen, is de Duitse Rente doorgaans hoger dan de Nederlandse AOW. Belangrijk verschil is wel dat je in Duitsland alleen pensioen opbouwt  als je werkt. Dit in tegenstelling tot Nederland waar je ook pensioen opbouwt als je een uitkering hebt. Werkloos zijn in Duitsland heeft dus gevolgen voor je pensioenopbouw. Het bedrag van je totale pensioen (Duitse Rente, Nederlandse AOW en eventueel Nederlands bedrijfspensioen) hangt dus af van je persoonlijke omstandigheden maar is niet persé lager dan wanneer je alleen in Nederland hebt gewerkt.

Werken in Duitsland: doen of niet doen?
Of je gaat werken in Duitsland is een persoonlijke afweging. Door je arbeidsloze periode in Nederland op te vullen met buitenlandervaring creëer je een dikke plus op je CV. Bovendien blijf je jezelf ontwikkelen. Te lang ‘thuiszitten’ zonder baan daarentegen, is doorgaans niet goed voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Of het ook financieel loont, hangt af van je persoonlijke omstandigheden.  Zo heb je in Duitsland een streepje voor als je getrouwd bent en kinderen hebt. Omdat iedere situatie anders is: vraag persoonlijk advies bijvoorbeeld bij SVB-bureau Duitse Zaken, Eures en/of je Duitse werkgever. En bevalt het niet,  dan kun je altijd weer terug naar Nederland.

*UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014, met een doorkijk naar 2018
** CBS en diverse andere publicaties over grensarbeid

Huub Buijs, november 2013

Huub Buijs, gespecialiseerd in de communicatie tussen werkgever, werknemer en arbeidsmarkt, is mede-initiatiefnemer van het concept Verken je grenzen! Werk genoeg in Duitsland!’. Samen met Ute Houweling, Debbie Heijne en Tjaco Rowaan, verzorgt hij trainingen en coachingssessies om werkzoekenden in het grensgebied klaar te stomen voor de Duitse arbeidsmarkt. In toenemende mate betekent dat ook bemiddeling van Nederlandse werkzoekenden naar Duitse werkgevers binnen hun Duitse netwerk.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *